13.180

13.180
13.180 - Ергономіка
ГОСТ 12.2.032-78 - ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78 - ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.049-80 - ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
ГОСТ 20.39.108-85 - Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора. - Взамен ГОСТ 22973-78
ГОСТ 29.05.006-85 - Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения. Трубки электронно-лучевые приемные. Общие эргономические требования. - Взамен ГОСТ 23144-78
ГОСТ 21480-76 - Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования
ГОСТ 21752-76 - Система "человек-машина". Маховики управления и штурвалы. Общие эргономические требования
ГОСТ 21753-76 - Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования
ГОСТ 21786-76 - Система "человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования
ГОСТ 21829-76 - Система "человек-машина". Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования
ГОСТ 21889-76 - Система "человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования
ГОСТ 21958-76 - Система "человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования
ГОСТ 22269-76 - Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования
ГОСТ 22613-77 - Система "человек-машина". Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22614-77 - Система "человек-машина". Выключатели и переключатели клавишные и кнопочные. Общие эргономические требования
ГОСТ 22615-77 - Система "человек-машина". Выключатели и переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования
ГОСТ 22902-78 - Система "человек-машина". Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования
ГОСТ 23000-78 - Система "человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования
ДСТУ 2429-94 - Система "людина-машина". Ергономічні та техніко-естетичні вимоги. Терміни та визначення
ДСТУ 3899-99 - Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення
ДСТУ 3943-2000 - Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації
ДСТУ 3944-2000 - Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво
ДСТУ 3963-2000 - Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів
ДСТУ 4055-2001 - Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення
ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 - Принципи зорової ергономіки. Освітлення робочих систем усередині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT)
ДСТУ EN 547-1-2001 - Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах (EN 547-1:1996, IDT)
ДСТУ EN 547-2-2001 - Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996, IDT)
ДСТУ EN 547-3-2001 - Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996, IDT)
ДСТУ EN 614-1-2001 - Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:1995, IDT)
ДСТУ prEN 614-2-2002 - Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємозв'язок між проектуванням машин і робочих завдань (prEN 614-2:2000, IDT)
ДСТУ EN 894-1-2001 - Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997, IDT)
ДСТУ EN 894-2-2001 - Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDT)
ДСТУ EN 894-3-2003 - Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 894-3:2000, IDT)
ДСТУ EN 13202-2002 - Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використання EN 563 (EN 13202:2000, IDT)
ДСТУ EN 14434:2009 - Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 14434:2004, IDT) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ EN ISO 6385:2005 - Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи (EN ISO 6385:2004, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 6385-99
ДСТУ EN ISO 9886:2005 - Ергономіка. Оцінювання теплового навантаження за допомогою фізіологічних вимірювань (EN ISO 9886:2004, IDT)
ДСТУ EN ISO 10075-2:2004 - Ергономічні принципи визначення психічного робочого навантаження. Частина 2. Принципи проектування (EN ISO 10075-2:2000, IDT)
ДСТУ EN ISO 10551:2006 - Ергономіка теплового середовища. Оцінювання впливу теплового середовища з використанням шкал суб'єктивного оцінювання (EN ISO 10551:2001, IDT)
ДСТУ EN ISO 13407:2007 - Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем (EN ISO 13407:1999, IDT)
ДСТУ EN ISO 14915-1:2009 - Ергономіка програмного забезпечення для мультимедійних інтерфейсів користувача. Частина 1. Принципи проектування та структура (EN ISO 14915-1:2002, IDT ) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 7250-2002 - Основні розміри людського тіла, застосовувані для інженерного проектування (ISO 7250:1996, IDT)
ДСТУ ISO 9241-1-2003 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO 9241-2:2004 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT)
ДСТУ ISO 9241-3-2001 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів (ISO 9241-3:1992, IDT)
ДСТУ ISO 9241-5:2004 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)
ДСТУ ISO 9241-6:2004 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT)
ДСТУ ISO 9241-7:2004 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7. Вимоги до дисплеїв з відбитками (ISO 9241-7:1998, IDT)
ДСТУ ISO 9241-8:2006 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 8. Вимоги до відображуваних кольорів (ISO 9241-8:1997, IDT)
ДСТУ ISO 9241-9:2004 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 9. Вимоги до неклавіатурних пристроїв уведення (ISO 9241-9:2000, IDT)
ДСТУ ISO 9241-10-2001 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу (ISO 9241 10:1996, IDT)
ДСТУ ISO 9241-11:2006 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні (ISO 9241-11:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11064-1:2009 - Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування (ISO 11064-1:2000, IDT) — Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 23000-78) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 11064-4:2009 - Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць (ISO 11064-4:2000, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 11226:2009 - Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз (ISO 11226:2000, IDT)
ДСТУ ISO 11228-1:2009 - Ергономіка. Ручнее переміщення. Частина 1. Підіймання та переношування (ISO 11228-1:2003, IDT)
ДСТУ ISO 11399:2007 - Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ISO 11399:1995, IDT)
ДСТУ ISO 11428:2008 - Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDT)
ДСТУ ISO 13406-2:2006 - Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT)
—————
розділ 13 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "13.180" в других словарях:

 • 180-й меридиан — 180° …   Википедия

 • 180 flip — Le 180 flip est un trick (une figure) de skateboard consistant à effectuer un kickflip ou heelflip (la planche tourne horizontalement sur elle même, dans l un ou l autre sens) en même temps qu une rotation de 180 degrés du corps, la planche… …   Wikipédia en Français

 • 180 (число) — 180 сто восемьдесят 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200 · 210 Факторизация …   Википедия

 • 180 av. J.-C. — 180 Années : 183 182 181   180  179 178 177 Décennies : 210 200 190   180  170 160 150 Siècles : IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 180/Movement for Democracy and Education — was a U.S. national campus activist organization active from 1998 2004. Its mission was dedicated to helping build a campus based movement for political empowerment and participatory democracy. Through education and organizing we hope to… …   Wikipedia

 • 180 (disambiguation) — 180 is a year. 180 may also refer to: 180 (number) 180 (drink), an energy drink 180 (video game), a 1986 darts video game 180 (2011 American film) 180 (2011 Indian film) One eighty or U turn See also List of highways numbered 180 …   Wikipedia

 • 180/57-мм одноорудийная щитовая установка МУ-1 — Тактико техническое задание на установку МУ 1 с баллистикой пушки Б 1 П было выдано в 1939 году, и в том же году ОКБ 172 спроектировало МУ 1. В 1940 году работы над МУ 1 были приостановлены из за форсирования работ по МУ 2 и возобновлены в 1943… …   Военная энциклопедия

 • (180) garumna — 180 Garumna pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 406,816×106 km (2,719 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • 180 Garumna — (180) Garumna 180 Garumna pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 406,816×106 km (2,719 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • 180˚ Pacific Ocean View — (Конкон,Чили) Категория отеля: Адрес: Entre Lomas 720, Edificio Vistamar To …   Каталог отелей

 • (180) Garumna — 180 Garumna Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 406,816×106 km (2,719 ua) Aphélie 475,671×106 km (3,180 ua) Périhélie …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»